Informacja

Kolumna przeznaczona na materiały nadsyłane przez Członków Stowarzyszenia, które mogą interesować Koleżanki i Kolegów. 
Teksty objętości do dwóch arkuszów A4 (30 linijek z lewym marginesem szerokości 3 cm) prosimy kierować na adres:
 
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
c/o Komisja Internetowa
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24/21a

"Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje"

( Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, daremnie trudzą się budujący)
Psalm 127
 
Ta miła uroczystość odsłonięcia Tablicy Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki obecności Ks. Proboszcza Kolegiaty Św. Anny Prof. Tadeusza Panusia stała się dla nas małą katechezą. 
„Poświęcenie nie jest żadnym magicznym gestem. To akt pokory wobec Boga. 
Poświęcenie, to zaproszenie Boga, żeby był z nami. 
Poświęcenie to prosba do Boga, żeby to środowisko, jakim jest Uniwersytet Jagielloński, z jego integralną częścią, jaką jest Stowarzyszenie Absolwentów, dzęki Jego łasce mogło być wspólnotą osób, które się wspierają, otaczają wzajemną życzliwością, pamięcią i miłością, wspierając się i służąc sobie oraz rozwojowi całego swojego człowieczeństwa."
 
Całej wspólnocie Uniwersyteckiej gratulował Ks. Profesor tego wydarzenia.
„Na tej gotyckiej ścianie Collegium Juridicum, pamiętającej tyle wydarzeń, pojawił się znak pamięci Uniwersytetu o tych, którzy tworzyli i dalej tworzą jego historię. Zapewne, niektórzy będą pytać, po co tu obecność Księdza? Po co poświęcenie? 
Właśnie po to, żeby dodać entuzjazmu, żeby pokazać, żę trud myślenia, który jest zadaniem każdego uniwersytetu, a z którego to zadania Uniwersytet Jagielloński tak znakomicie się wywiązywał w ciągu 649 lat istnienia, czego wyrazem jest historyczna maksyma, wyryta na domu Długosza:  Nil est In homine bona mente melis  ( W człowieku  nie ma nic lepszego od dobrego myślenia) – ma sens nadprzyrodzony.
 
Mamy świadomość, żę nasz kultura wyrasta z ducha modlitwy Psalmisty, który będzie wołał:
Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, daremnie trudzą się budujący (Ps. 127).
Zatem, tym aktem poświęcenia, módlmy się o Boże błogosławieństwo dla tego dzieła, które symbolizuje ta Tablica Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Ks. Prof. Tadeusz Panuś).
 
W dalszej części uroczystości odczytaliśmy teksty próśb z wezwaniem do niebios:
 
Panie, nasz Boże, Ty nas tak bardzo umiłowałeś, że zostaliśmy nazwani Twoimi dziećmi
 i nimi jesteśmy,
Spraw, aby środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego integralna częścią jest Stowarzyszenie Absolwentów UJ, symbolizowane ta Tablicą świetnie realizowało swe zadanie i pokładane w jego działalności nadzieje.
Ciebie prosimy……………………………..
 
Panie, nasz Boże, Ty w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, dałeś nam wzór nowego człowieka, 
Spraw, aby wszyscy wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego wzrastali w mądrości 
i umiłowaniu prawdy.
Ciebie prosimy……………………………………..
 
Panie, nasz Boże, z Twojej woli jedni pomagają drugim w rozwoju pełnego człowieka, 
Spraw, aby wszyscy, którzy tworzą środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, pielęgnowali troskę o poszukiwaniu prawdy i wspólne dobro narodu.
Ciebie prosimy…………………………………………..
 
Panie, nasz Boże, Ty jesteś źródłem i obrońcą godności człowieka,
Spraw, aby wszyscy którzy kiedykolwiek działali w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali Twoją łaskę, żyjący błogosławieństwo a zmarli niebo.
Ciebie prosimy………………………………………………….
 
Kto z naszych koleżanek i kolegów nie mógł być na uroczystości w Krakowie, na ulicy Grodzkiej 11 czerwca 2013 r. kiedy przeczyta nasze relacje z tego wydarzenia i zobaczy kilka zdjęć, będzie mógł sobie wyobrazić co tam przezywaliśmy.
 
Przygotowała: Zofia Cześnikiewicz