XX Spotkanie opłatkowe SAUJ

XX spotkanie opłatkowe w dniu 14 stycznia 2017 r. to mały Jubileusz i odbyło się po raz drugi  w Auli Collegium Novum UJ, w sercu starego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ta piękna Aula, z tym niepowtarzalnym obrazem Królowej Jadwigi, fundatorki naszej Alma Mater i z portretami wielkich postaci uniwersyteckich, a szczególnie jest z nami w tym miejscu najbardziej  honorowy absolwent i członek Stowarzyszenia  św. Jan Paweł II, patrzy na nas ze ściany, a my jesteśmy dumni z takiego absolwenta.

To pierwszy opłatek w nowej kadencji 2016/2019 obchodzony z Prezesem dr hab. Radosławem Rybkowskim i dało się zauważyć inny model przeżywania naszego Święta. Uroczystość była zwięzła i przejrzysta. Prowadzenie spotkania przyjął na siebie Wice-Prezes prof. dr hab. Krzysztof Stopka, który zaprosił Prezesa SAUJ do powitania zebranych. Prezes  zrobił to krótko, ale dostojnie, wyraził zadowolenie, że był z nami JM Rektor prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, z nowych władz Prorektor ds. rozwoju Uczelni prof. dr hab. Dorota Malec, zawsze z nami obecny były Rektor, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, byli Prorektorzy prof. dr hab. Andrzej Mania i Piotr Laidler, po raz pierwszy zaszczyciła nas swoją obecnością była Dyrektor Muzeum Narodowego Zofia Gołubiew, byli przedstawiciele  Stowarzyszenia Bochniaków "Miłośników ziemi bocheńskiej", Stowarzyszenia wychowanków AGH z  przewodniczącym Piotrem Czają, Stowarzyszenie "Klub przyjaciół Wieliczki" z Prezes Jadwigą Dudą, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie z Prezesem Igorem Gościńskim, Związek Sybiraków, Oddział w Krakowie z Prezes Aleksandrą Szemioth, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne.

Byli naszymi gośćmi opiekunowie duchowi z Kolegiaty Akademickiej św. Anny, ks. Proboszcz  Tadeusz Panuś i Infułat Władysław Gasidło, przedstawiciele świata nauki, a nawet przybyło na nasz opłatek małżeństwo z Australii, Państwo Lesiowie, którzy chłonęli każdy element tradycji naszego spotkania. Na zakończenie Prezes wyraził  zadowolenie z liczby uczestników XX spotkania opłatkowego i życzył, aby nasze szeregi tak się rozrosły, żeby Aula w Collegium Novum była dla nas zbyt mała i żebyśmy przenieśli się do Audytorium Maximum UJ w Krakowie.

Po wyczerpaniu listy powitań Prezes poprosił JM Rektora o zabranie głosu, który obiecał już dziś oddanie dużej Auli w Audytorium Maximum, jeśli zwielokrotnimy ilość członków Stowarzyszenia. Będziemy się usilnie starali, żeby ten fakt miał miejsce. Do tych zapewnień Rektor dodał swoje życzenia, ze jesteśmy już po przesileniu spotkań opłatkowych, ale okres Bożonarodzeniowy nadal trwa i dobry to czas na życzenia i kolędowanie. JM Rektor wyraził słowa podziękowania dla byłej Prezes SAUJ prof. dr hab. Marty Doleżal, ponieważ wcześniej nie miał takiej okazji.
Z listy nadesłanych pocztą życzeń Wice-Prezes mgr Barbara Nikorowicz odczytała przysłany adres Kanclerza Stowarzyszenia Uniwersytetu Gdańskiego doc. Henryka Lewandowskiego, który jak zawsze był ciepły i  odzwierciedlał nasze wieloletnie już relacje między naszymi Stowarzyszeniami.

Oprawą artystyczną XX spotkania opłatkowego były zawsze piękne Słowianki i kilku przedstawicieli płci męskiej. Koncert kolęd Słowianek zachęcił obecnych do wspólnego kolędowania. Poetyckim elementem spotkania była recytacja trzech pastorałek Pani Alicji Tanew z Piwnicy ATA w Krakowie.

Na zakończenie poproszono Ks. Inf. W. Gasidłę do poświęcenia opłatków. Wcześniej złożył nam piękne życzenia, żebyśmy byli dobrzy jak chleb, bo ten opłatek jest właśnie chlebem, jaki pozostawił nam Chrystus na ziemi. W tych wyjątkowych czasach, te słowa miały głęboką wymowę. Wreszcie przystąpiliśmy do indywidualnych życzeń i bardzo smacznego poczęstunku.

Znów przed nami równy roczek do kolejnego spotkania, aby nikogo z nas nie zabrakło na XXI opłatku.

Przygotowała: Zofia Cześnikiewicz

 

Data publikacji: 20.01.2017
Osoba publikująca: Kamil Jodłowiec