80-lecie działalności Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na podstawie książki Stanisława Kobieli "Siła przyciągania".

29.07.2017

W maju 2017 r. z okazji Jubileuszu 200-lecia  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni  oraz 80-lecia Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Bocheńskiej (SBiMZB) ukazała się książka Stanisława Kobieli "Siła przyciągania".
Mgr Stanisław Kobiela, Prezes SBiMZB w ciepłych słowach podkreślił współpracę obu naszych Stowarzyszeń i w dowód sympatii ofiarował nam swoje opracowanie, w którym wymienia bardzo wielu wybitnych naukowców i ludzi kultury, którzy byli absolwentami UJ.

Gimnazjum i LO w Bochni formowało całe pokolenia uczniów, poprzez pokazanie wzorców osobowych, uczyło myśleć, czuć po polsku, wskazywało horyzonty intelektualne, patriotyczne i moralne, było miejscem w którym kształtowały się  serdeczne uczucia wielopokoleniowe.
Takie dziedzictwo przyjęło w 1936 r. Stowarzyszenie Bochniaków, uznając, że przeszłość musi być obecna w teraźniejszości.

Czas II wojny  światowej i okupacja to bohaterskie czyny członków Stowarzyszenia  walczących z agresorami.
Stowarzyszenie Bochniaków reaktywowano dopiero w 1956 r., a w 1959 r. połączono go
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bocheńskiej w jedną organizację: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej(SBiMZB)
Prezes Kobiela napisał: "Piękna jest nazwa Stowarzyszenia, które odwołuje się do ciepła, zapachu i wszystkich uroków tej Ziemi, do Jej historyczności, tęsknot, oczekiwań."
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Bochniaków - barokowa kamieniczka bocheńskiej starówki "Pod okiem Opatrzności Bożej".
W Domu Bochniaków od 1972 r. odbywają się wystawy malarzy, rzeźbiarzy, fotografii , wydarzeń historycznych ("Katyń", "Bochnia w czasie powstania styczniowego", "Bochniacy w legionach", "Getto w Bochni" i tym podobne. W czerwcu 2017 r. otwarta zostanie wystawa "Profesorowie i absolwenci bocheńskiego Gimnazjum w służbie nauki, kultury i sztuki".

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej od ponad pól wieku angażuje się w procedurę nadawania nowym ulicom nazw ludzi z Ziemi Bocheńskiej, zasłużonych w walkach o Polskę.
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej doprowadziło do rekonstrukcji  zniszczonych tablic pamiątkowych i pomników. Na przestrzeni wielu lat ofiarowało i wykonało wiele tablic poświęconych ludziom związanym z Ziemią Bocheńską, a z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego sfinansowało i wykonało na cmentarzu pomnik poświęcony mieszkańcom, którzy zginęli w powstaniu 1863-64.

Od 25 lat Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej opiekuje się zabytkowymi grobami na Cmentarzu Komunalnym w Bochni (środki własne, kwesty).
W 1992 r. zawiązał się przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Bochni. Przewodniczącą Komitetu Opieki była mgr Janina Kęsek, a od 2 lat przewodniczącym jest mgr Stanisław Mróz.
W latach 90-tych XX wieku w Domu Bochniaków organizowano tzw. "Salony Literackie". Przyjeżdżali krakowscy poeci, literaci, aktorzy, np. Leszek Długosz, Julian Kawalec itp.
Odbywały się i dalej odbywają zjazdy delegatów  kół, zebrania organizacyjne, spotkania towarzyskie, wykłady, wieczornice poświęcone postaciom historycznym z Ziemi Bocheńskiej, bohaterów: legionowych, wojny bolszewickiej, bitwy pod Monte Cassino, prezentowane są albumy rodzinnych fotografii.
Przy Stowarzyszeniu od 15 lat działa Chór Bochniaków "Lutnia", prowadzony był przez St. Domańskiego, a od kilku lat przez Sylwię Klejdysz, śpiewają piosenki patriotyczne, odbywają muzyczne podróże po świecie.
Od 1989 r. w Bochni wydawany jest kwartalnik społeczno-kulturalny "Wiadomości Bocheńskie". Redaktorem naczelnym jest mgr Stanisław Kobiela, a Redaktorami są m. innymi mgr Felicja Wieczorek, członek Zarządu Głównego SA UJ, korektor omawianej książki oraz mgr Janina Kęsek, którą często gościliśmy w Klubie SA UJ jako wykładowcę bardzo ciekawych tematów, jest również wspólnie z mgr Eweliną Mroczek, korektorem omawianej książki.
Kwartalnik publikuje obok wspomnień - wiadomości aktualne, a także osobiste, barwne noty biograficzne wybitnych postaci z Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej opublikowało też kilka wydań książkowych.

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wyrosło w murach 200-letniej bocheńskiej placówki naukowej, to jej absolwenci domagali się powołania organizacji, która stała się kontynuacją tych pięknych tradycji wyniesionych ze szkoły, wymiany myśli twórczej i przyczynienia się do rozkwitu Bochni i Ziemi Bocheńskiej. I cel ten został osiągnięty.

To bardzo cenna książka z udokumentowanymi faktami historycznymi. Czyta się ją z uwagą.
To 200 lat historii Polski! Wspaniali ludzie Ziemi Bocheńskiej, którzy  udziałem w walkach niepodległościowych potwierdzili gorący patriotyzm, wspaniali ludzie nauki i kultury, którzy przyczynili się do intelektualnego rozwoju społeczeństwa tej małej Ojczyzny - nigdy nie będą zapomniani dzięki tej książce! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej to potężny, pełen inicjatyw Zarząd  z Prezesem mgr Stanisławem Kobielą, to wielkie zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia w realizowaniu zadań, w których zawsze przejawia się miłość małej Ojczyzny.
Ciekawie ujął to Prezes Stanisław Kobiela:
"Określenie hierarchii wartości, wskazywanie dziedzin, które należy ochraniać, wspierać i rozwijać, jest zadaniem trudnym, ale podyktowane jest miłością do wielkiej Ojczyzny - Polski i tej małej - Ziemi Bocheńskiej".

Opracowała: Barbara Rosławiecka

Data opublikowania: 31.10.2017
Osoba publikująca: Kamil Jodłowiec