"Monumenta Medica Cracoviensia" spotkanie z prof. dr hab. Zdzisławem Gajdą

16.11.2017

Promocja książki Zdzisława Gajdy "MMC" odbyła się 4 października 2017 r. w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Zaś 16 listopada 2017 r. w piwnicy gotyckiej SAUJ odbyło się spotkanie członków SAUJ z autorem dzieła "MMC".

Profesor Zdzisław Gajda przybliżył postać prof. Władysława Szumowskiego, twórcy  Zakładu Historii i Filozofii Medycyny na UJ, twórcy Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny.

Mówił o życiu i działalności prof. Szumowskiego, autora podręcznika "Historia medycyny  filozoficznie  ujęta". gdzie  W.Szumowski ocalił dokumenty archiwalne - tuż przed wybuchem wojny - dla Muzeum Historii Medycyny przy ul. Radziwiłłowskiej 4.

Mówił też o tym, jak narodziła się myśl uczczenia pamięci lekarzy i skompletowaniu informacji o MMC. Miało to miejsce 25.04.1926 r. na posiedzeniu KTMHM, poświęconym 300-tnej rocznicy śmierci Sebastiana Petrycego, profesora AK: Szumowski poskarżył się na los nagrobka  Petrycego, który popękany w czasie pożaru Krakowa w 1840 r. rozebrany leżał w skrzyni w kruchcie kościoła O.O.Franciszkanów. Dopiero 4 lata później, w roku 1930. zebrano potrzebną kwotę i uratowano pomnik przed całkowitym zniszczeniem. Było to pierwsze zwrócenie uwagi na pamiątki medyczne Krakowa  - powiedział prof. Gajda.

Prof. Szumowski podjął prace nad skatalogowaniem informacji o MMC, o czym pisałam 4.10.2017 r. Prelegent prezentował i objaśniał fotografie nagrobków i epitafiów oraz tablic pamiątkowych lekarzy  krakowskich. Patrzyliśmy z dużym zainteresowaniem.

Jesteśmy dziedzicami środowiska uniwersyteckiego - powiedział prof. Z. Gajda. Postacie i zdarzenia tego środowiska upamiętniamy   pomnikami i tablicami, ale pamiętajmy, by miały one wysoką wartość artystyczną  (taką z powojennych dzieł mają dzieła Chromego, Pugeta czy projekty Małgorzaty Kot).
A odpowiadając na pytanie Teresy Gren - profesor zakończył, że takiego bogactwa wielkich postaci uwiecznionych pomnikami i tablicami epitafijnymiw kościołach, nie ma ani Warszawa, ani Lwów, ani żadne inne polskie miasto.

Brawami nagrodziliśmy prof. Zdzisława Gajdę, autora "Monumente Medica Cracoviense" .To wyjątkowe i wartościowe dzieło pogłębia naszą świadomość tożsamości chrześcijańskiej, autor czerpał z bogactw kościołów! Te nagrobki. przedstawiane z uwzględnieniem realiów historycznych. są dziedzictwem dawnych wieków, kiedy piękno wiary wyrażano w takiej  m. innymi formie artystycznej.
W tych dziełach sztuki zawarta jest mądrość.

Przygotowała: Barbara Rosławiecka

Data opublikowania: 27.11.2017
Osoba publikująca: Kamil Jodłowiec