Spotkanie wigilijne w SAUJ

14.12.2017 r. 

Wieczór wigilijny jest w polskiej tradycji najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem w roku.
Nasze spotkanie wigilijne odbyło się 14 grudnia 2017 r. w Piwnicy gotyckiej SAUJ. O dokładne 10 dni wyprzedzało to prawdziwą wigilię, ale my byliśmy już przygotowani do nadchodzących Świąt. Najważniejszym momentem było dzielenie sie opłatkiem,
                                       

Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek,
Symbol braterstwa, miłości i wiary
Święty opłatek.               
                                                                                     
                                   

(K.Kraszewski "Z opłatkiem")

 

Gest łamania sie opłatkiem symbolizował, że jesteśmy razem, był to gest prawdziwego zbliżenia, gest dzielenia się swym sercem pełnym miłości.
Jak zwyczaj nakazuje, dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie wzajemnie życzenia.
Wiceprezesi  Zarządu Barbara Nikorowicz i Elżbieta Wenda życzyły wszystkim głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju oraz wytrwałości w każdym dniu nadchodzącego 2018 roku.
Łamanie sie opłatkiem- życzenia - kolędowanie..... to wieczór zadumy i refleksji. Tego wieczoru tworzyliśmy jedna  wielką Rodzinę wszystkich  Absolwentów, a szczególnie tych należących do Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kończąc  przypomnę jeszcze wezwanie w którym Polacy zawsze i wszędzie trwali:
”pamiętaj, że będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu
i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu.
Weź wtedy do ręki biały opłatek, choćbyś nie miał go z kim dzielić,
i życz szczęścia całemu światu: niech się wszystkie serca rozweselą....(Z. Kustman).

Przygotowała: Barbara Rosławiecka

Data opublikowania: 22.12.2017
Osoba publikująca: Kamil Jodłowiec