Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Stowarzyszenia Absolwentów UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Kostaneckiego

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Kazimierza Kostaneckiego

25 marca 2024 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci profesora Kazimierza Kostaneckiego. Pomysłodawcami tej tablicy byli dr Elżbieta Wenda – członkini Stowarzyszenia Absolwentów UJ i prof. dr hab. Zdzisław Gajda – prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ. Fundatorem tablicy jest Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie, której prezesem jest prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn. W uroczystości udział wzięli: Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. med. Artur Jurczyszyn, Pani Danuta Opoczka – dyrektor Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie, na budynku którego, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 24, została umieszczona tablica oraz Pani Katarzyna Biecuszek z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków miasta Krakowa, która jako konserwator nadzorowała umieszczenie tablicy.

Profesor Kazimierz Kostanecki  był profesorem anatomii porównawczej i opisowej  na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem Katedry Anatomii. W latach 1913 – 1916 był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił funkcję radnego Rady Miasta Krakowa a w latach 1914 -1918 wiceprezydenta Krakowa. W latach 1929 do 1934 był także prezesem Polskiej Akademii Umiejętności a od 1933 roku był członkiem korespondencyjnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 1924 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ. W 1936 roku został mianowany profesorem honorowym UJ. Aresztowany 6 listopada 1939 w ramach Sonderaktion Krakau, zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen 11 stycznia 1940 .
Uroczystość rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ – prof. dr hab. Piotr Laidler. Przywitał zebranych i przedstawił pomysłodawców tablicy, oraz zaproszonych gości. Głos następnie zabrał prorektor UJ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki. Prof. Tomasz Grodzicki podziękował pomysłodawcom uczczenia pamięci prof. Kazimierza Kostaneckiego, członkom SAUJ za realizację pomysłu i prof. Arturowi Jurczyszynowi  Prezesowi Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka za sfinansowanie tablicy. 
Głos zabrał prof. Artur Jurczyszyn. Przedstawił koleje życiowe i działalność naukową śp. prof. Kazimierza Kostaneckiego, zwracając uwagę na fakty, które pozwalają uznać  Go za twórcę krakowskiej szkoły anatomicznej. Prof. Artur Jurczyszyn przypomniał również, że prof. Kazimierz Kostanecki przed medycyną, studiował historię sztuki, co świadczy o jego bardzo szerokich zainteresowaniach.
Na prośbę prof. Piotra Laidlera głos zabrał prof. Zdzisław Gajda – jeden z pomysłodawców umieszczenia pamiątkowej tablicy na domu, w którym do 9 listopada 1939 roku mieszkał prof. Kazimierz Kostanecki.  Prof. Zdzisław Gajda przypomniał wydarzenia Sonderaktion Krakau. Ten brutalny atak na polską inteligencję był całkowicie niespodziewany i jak podkreślił prof. Zdzisław Gajda nie miał podobnych w całej historii wojen, które przetaczały się nad Polską i Krakowem. Przypomnienie i uczczenie osoby prof. Kazimierza Kostaneckiego – wybitnego naukowca i lekarza było, co zaznaczył prof. Zdzisław Gajda, naszym obowiązkiem.
Głos zabrała również  Pani Danuta Opoczka – dyrektor żłobka, które mieści się w dawnym domu prof. Kazimierza Kostaneckiego. Podkreśliła symboliczne wręcz znaczenie tego, że w tym właśnie domu znajdują dzisiaj opiekę najmłodsi potomkowie uczestników tamtych tragicznych wydarzeń. To kolejny dowód na to, że hitlerowskim oprawcom nie udało się  zrealizować zamiarów unicestwienia narodu polskiego a pamięć o ofiarach Sonderaktion Krakau będzie przekazywana w Polsce z pokolenia na pokolenie. 
Przedstawiciel rodziców dzieci - podopiecznych Żłobka Samorządowego nr 14   przekazał na ręce prof. Artura Jurczyszyna podziękowania Pani dyrektor, działającej w imieniu władz Gminy Kraków i pracowników żłobka, dla Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka i dla prof. Artura Jurczyszyna w szczególności za sfinansowanie tablicy upamiętniającej osobę prof. Kazimierza Kostaneckiego oraz dla Stowarzyszenia Absolwentów UJ za pomysł i nadzorowanie prac nad wykonaniem tej tablicy.
Na koniec , w imieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków miasta Krakowa głos zabrała Pani Katarzyna Biecuszek, która jako konserwator zabytków nadzorowała projektowanie, wykonanie i umieszczenie tablicy na zabytkowym domu, który niegdyś zbudował i w którym mieszkał prof. Kazimierz Kostanecki. Krótko opowiedziała o unikalnym charakterze tego fragmentu  dzielnicy Krowodrza, zwanym Osiedlem Profesorskim. Jak podkreśliła Pani Konserwator, jej udział w projektowaniu i umieszczeniu tablicy był źródłem wielkiej satysfakcji i pogratulowała wszystkim pomysłu jego zwieńczenia, którym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 
Zobacz galerię zdjęć