Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statutowe zadania

Stowarzyszenie, skupiając absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - najstarszej polskiej uczelni, której przeszłość i teraźniejszość jak najściślej łączyła się i łączy z losami narodu polskiego, przyczyniać się ma do lepszego i pełniejszego realizowania zadań stojących przed polską inteligencją. Stowarzyszenie ma utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska, podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ono następujace zadania:

  • popularyzować w społeczeństwie tradycje i współczesne osiągnięcia Uczelni,
  • inicjować i koordynować działalność oświatową,
  • ponadto pomagać w organizowaniu pracy naukowej i samokształceniowej swoich członków,
  • zapoznawać ich z bieżącym życiem, problemami i dorobkiem Uniwersytetu
  • krzewić formy koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
  • przekazywanie Uniwersytetowi spostrzeżeń co do przygotowania oraz wykorzystywania wiedzy i umiejętności absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w pracy zawodowej.

Zobacz cały statut.