Krakowska Wszechnico!
Nie zniknie z pamięci
Co z Katedr Twoich
do serc ludzkich płynie,
Wszędzie na świecie
Twoje sławią imię-
Twoi Absolwenci
(Jan Matuszkiewicz)

Strona Stowarzyszenia Absolwentów UJ jest przebudowywana.

Możliwe są przejściowe trudności w otwieraniu strony, za co serdecznie przepraszamy.

Czcigodna Uczelnio
Krakowskiego grodu,
Coś blaskiem wiedzy
przez wieki świeciła
Zawsze natchnieniem
byłaś dla narodu-
W nim wiara w Ciebie
nieustannie tkwiła.
(Jan Matuszkiewicz)