Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pragniemy z całą mocą stwierdzić, że solidaryzujemy się ze stanowiskiem Magnificencji Rektora i Senatu oraz całej społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec planowej przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zmiany nazwy na „Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej”. W pełni identyfikujemy się ze stanowiskiem JM Rektora, prof. Jacka Popiela, który przypomniał w swym piśmie, że przymiotnik „krakowski” historycznie zawsze i wyłącznie odnosił się do Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy prawo oczekiwać od Władz i Społeczności Uniwersytetu Pedagogicznego, że rzetelnie udokumentowana argumentacja dotycząca znaczenia historycznych określeń Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie dla nich zasadniczą przesłanką, braną pod uwagę przy decyzji o zmianie nazwy uczelni. Środowisko akademickie ponosi bowiem szczególną odpowiedzialność za przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom i za kształtowanie dla niej odpowiedniego szacunku. 

 

Sekretarz                                                            Prezes

Stowarzyszenia Absolwentów                             Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego                               Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Dr Tomasz Pardela                                          Prof. dr hab. Piotr Laidler

Pliki do pobrania
pdf
Stanowisko SAUJ w sprawie zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego